کمترین: 
9337.2
بیشترین: 
9337.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9337.2
زمان: 
9/8 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 8 آذر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 8 آذر 1396 , 9337.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 09:10","price":9337.2}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398