کمترین: 
298
بیشترین: 
298
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
298
زمان: 
9/8 09:10
قیمت دینار عراق امروز 8 آذر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 8 آذر 1396 , 298 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 09:10","price":298}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398