کمترین: 
9156.9
بیشترین: 
9156.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9156.9
زمان: 
9/8 09:10
قیمت ریال عمان امروز 8 آذر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 8 آذر 1396 , 9156.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 09:10","price":9156.9}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399