کمترین: 
968.3
بیشترین: 
968.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
968.3
زمان: 
9/8 09:10
قیمت ریال قطر امروز 8 آذر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 8 آذر 1396 , 968.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 09:10","price":968.3}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398