کمترین: 
11683.6
بیشترین: 
11683.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11683.6
زمان: 
9/8 09:10
قیمت دینار کویت امروز 8 آذر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 8 آذر 1396 , 11683.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 09:10","price":11683.6}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398