کمترین: 
422.2
بیشترین: 
422.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
422.2
زمان: 
9/8 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 8 آذر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 8 آذر 1396 , 422.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 09:10","price":422.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398