کمترین: 
3580.5
بیشترین: 
3580.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3580.5
زمان: 
9/8 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 8 آذر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 8 آذر 1396 , 3580.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 09:10","price":3580.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398