کمترین: 
2749.8
بیشترین: 
2749.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2749.8
زمان: 
9/8 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 8 آذر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 8 آذر 1396 , 2749.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 09:10","price":2749.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398