کمترین: 
3161.8
بیشترین: 
3161.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3161.8
زمان: 
9/8 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 8 آذر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 8 آذر 1396 , 3161.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 09:10","price":3161.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398