کمترین: 
889.1
بیشترین: 
889.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
889.1
زمان: 
9/8 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 8 آذر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 8 آذر 1396 , 889.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 09:10","price":889.1}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398