کمترین: 
4709.2
بیشترین: 
4709.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4709.2
زمان: 
9/8 09:10
قیمت پوند امروز 8 آذر 1396
قیمت پونددر تاریخ 8 آذر 1396 , 4709.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 09:10","price":4709.2}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398