کمترین: 
4177.8
بیشترین: 
4177.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4177.8
زمان: 
9/8 09:10
قیمت یورو امروز 8 آذر 1396
قیمت یورودر تاریخ 8 آذر 1396 , 4177.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 09:10","price":4177.8}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399