کمترین: 
3525.1
بیشترین: 
3525.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3525.1
زمان: 
9/8 09:10
قیمت دلار امروز 8 آذر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 8 آذر 1396 , 3525.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 09:10","price":3525.1}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398