کمترین: 
430
بیشترین: 
497.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
430
زمان: 
9/8 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 8 آذر 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 8 آذر 1396 , 430 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 06:00","price":468.23},{"date":"1396/09/08 06:30","price":475},{"date":"1396/09/08 07:00","price":473},{"date":"1396/09/08 07:30","price":464.99},{"date":"1396/09/08 08:00","price":465.84},{"date":"1396/09/08 08:30","price":468},{"date":"1396/09/08 09:00","price":465},{"date":"1396/09/08 09:30","price":459},{"date":"1396/09/08 12:00","price":462.64},{"date":"1396/09/08 15:00","price":473},{"date":"1396/09/08 16:00","price":480.9},{"date":"1396/09/08 16:30","price":494.9},{"date":"1396/09/08 17:00","price":497.9},{"date":"1396/09/08 17:30","price":492.59},{"date":"1396/09/08 18:00","price":495.5},{"date":"1396/09/08 18:30","price":494.99},{"date":"1396/09/08 19:00","price":482.5},{"date":"1396/09/08 19:30","price":480.22},{"date":"1396/09/08 20:00","price":485.95},{"date":"1396/09/08 20:30","price":486.78},{"date":"1396/09/08 21:00","price":480},{"date":"1396/09/08 21:30","price":472.5},{"date":"1396/09/08 22:00","price":477},{"date":"1396/09/08 22:30","price":470},{"date":"1396/09/08 23:00","price":442.51},{"date":"1396/09/08 23:30","price":430}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398