کمترین: 
61.51
بیشترین: 
61.51
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.51
زمان: 
9/7 14:32
قیمت نفت اوپک امروز 7 آذر 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 7 آذر 1396 , 61.51 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/07 14:32","price":61.51}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398