کمترین: 
69
بیشترین: 
71
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69
زمان: 
9/7 14:10
قیمت روبل روسیه امروز 7 آذر 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 7 آذر 1396 , 69 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/07 14:00","price":71},{"date":"1396/09/07 14:10","price":69}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398