کمترین: 
2426
بیشترین: 
2473
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2473
زمان: 
9/7 14:10
قیمت منات آذربایجان امروز 7 آذر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 7 آذر 1396 , 2473 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/07 12:00","price":2445},{"date":"1396/09/07 13:20","price":2448},{"date":"1396/09/07 13:30","price":2458},{"date":"1396/09/07 14:00","price":2426},{"date":"1396/09/07 14:10","price":2473}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398