کمترین: 
3070
بیشترین: 
3070
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3070
زمان: 
9/7 12:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 7 آذر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 7 آذر 1396 , 3070 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/07 12:00","price":3070}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398