کمترین: 
10913
بیشترین: 
10930
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10930
زمان: 
9/7 14:10
قیمت دینار بحرین امروز 7 آذر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 7 آذر 1396 , 10930 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/07 12:00","price":10930},{"date":"1396/09/07 14:00","price":10913},{"date":"1396/09/07 14:10","price":10930}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398