کمترین: 
1100
بیشترین: 
1100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1100
زمان: 
9/7 12:00
قیمت ریال عربستان امروز 7 آذر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 7 آذر 1396 , 1100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/07 12:00","price":1100}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398