کمترین: 
13563
بیشترین: 
13650
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13650
زمان: 
9/7 14:10
قیمت دینار کویت امروز 7 آذر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 7 آذر 1396 , 13650 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/07 12:00","price":13650},{"date":"1396/09/07 14:00","price":13563},{"date":"1396/09/07 14:10","price":13650}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398