کمترین: 
59
بیشترین: 
59
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59
زمان: 
9/7 12:00
قیمت افغانی امروز 7 آذر 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 7 آذر 1396 , 59 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/07 12:00","price":59}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398