کمترین: 
91252
بیشترین: 
91264.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
91255.2
زمان: 
9/7 14:50
قیمت شاخص بورس امروز 7 آذر 1396

قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 7 آذر 1396 , 91255.2 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/07 11:50","price":91252.0},{"date":"1396/09/07 12:00","price":91264.9},{"date":"1396/09/07 14:50","price":91255.2}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398