کمترین: 
4118
بیشترین: 
4128
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4127
زمان: 
9/7 16:50
قیمت دلار امروز 7 آذر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 7 آذر 1396 , 4127 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/07 11:30","price":4119},{"date":"1396/09/07 11:40","price":4118},{"date":"1396/09/07 11:50","price":4119},{"date":"1396/09/07 12:20","price":4120},{"date":"1396/09/07 12:30","price":4122},{"date":"1396/09/07 13:30","price":4127},{"date":"1396/09/07 13:40","price":4126},{"date":"1396/09/07 14:00","price":4127},{"date":"1396/09/07 14:40","price":4126},{"date":"1396/09/07 15:00","price":4125},{"date":"1396/09/07 15:30","price":4126},{"date":"1396/09/07 15:40","price":4127},{"date":"1396/09/07 16:10","price":4128},{"date":"1396/09/07 16:50","price":4127}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399