کمترین: 
679000
بیشترین: 
690000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
685000
زمان: 
9/7 14:06
قیمت نیم سکه امروز 7 آذر 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 7 آذر 1396 , 685000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/07 11:24","price":679000},{"date":"1396/09/07 11:54","price":690000},{"date":"1396/09/07 12:06","price":688000},{"date":"1396/09/07 12:36","price":686000},{"date":"1396/09/07 14:06","price":685000}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398