کمترین: 
3305
بیشترین: 
3311
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3308
زمان: 
9/7 14:40
قیمت دلار کانادا امروز 7 آذر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 7 آذر 1396 , 3308 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/07 11:20","price":3305},{"date":"1396/09/07 11:40","price":3308},{"date":"1396/09/07 11:50","price":3311},{"date":"1396/09/07 12:40","price":3308},{"date":"1396/09/07 14:00","price":3305},{"date":"1396/09/07 14:10","price":3308},{"date":"1396/09/07 14:20","price":3310},{"date":"1396/09/07 14:40","price":3308}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398