کمترین: 
503
بیشترین: 
505
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
503
زمان: 
9/7 14:10
قیمت کرون نروژ امروز 7 آذر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 7 آذر 1396 , 503 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/07 10:20","price":504},{"date":"1396/09/07 13:30","price":503},{"date":"1396/09/07 14:00","price":505},{"date":"1396/09/07 14:10","price":503}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398