کمترین: 
3179
بیشترین: 
3197
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3194
زمان: 
9/7 14:20
قیمت دلار استرالیا امروز 7 آذر 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 7 آذر 1396 , 3194 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/07 10:20","price":3195},{"date":"1396/09/07 11:10","price":3193},{"date":"1396/09/07 11:20","price":3194},{"date":"1396/09/07 11:40","price":3197},{"date":"1396/09/07 14:00","price":3179},{"date":"1396/09/07 14:10","price":3197},{"date":"1396/09/07 14:20","price":3194}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398