کمترین: 
4254
بیشترین: 
4260
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4260
زمان: 
9/7 14:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 7 آذر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 7 آذر 1396 , 4260 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/07 10:10","price":4258},{"date":"1396/09/07 10:20","price":4257},{"date":"1396/09/07 12:10","price":4260},{"date":"1396/09/07 14:00","price":4254},{"date":"1396/09/07 14:10","price":4260}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398