کمترین: 
1071
بیشترین: 
1076
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1074
زمان: 
9/7 15:30
قیمت لیر ترکیه امروز 7 آذر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 7 آذر 1396 , 1074 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/07 10:10","price":1071},{"date":"1396/09/07 10:20","price":1073},{"date":"1396/09/07 10:30","price":1074},{"date":"1396/09/07 11:20","price":1076},{"date":"1396/09/07 11:40","price":1075},{"date":"1396/09/07 14:00","price":1074},{"date":"1396/09/07 14:10","price":1075},{"date":"1396/09/07 14:20","price":1076},{"date":"1396/09/07 15:30","price":1074}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398