کمترین: 
5541
بیشترین: 
5549
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5548
زمان: 
9/7 14:40
قیمت پوند امروز 7 آذر 1396
قیمت پونددر تاریخ 7 آذر 1396 , 5548 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/07 10:10","price":5549},{"date":"1396/09/07 11:10","price":5546},{"date":"1396/09/07 11:20","price":5543},{"date":"1396/09/07 11:50","price":5541},{"date":"1396/09/07 12:10","price":5543},{"date":"1396/09/07 12:40","price":5544},{"date":"1396/09/07 14:40","price":5548}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398