کمترین: 
10808.6
بیشترین: 
10808.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10808.6
زمان: 
9/7 09:10
قیمت بات تایلند امروز 7 آذر 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 7 آذر 1396 , 10808.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/07 09:10","price":10808.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398