کمترین: 
9330.7
بیشترین: 
9330.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9330.7
زمان: 
9/7 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 7 آذر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 7 آذر 1396 , 9330.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/07 09:10","price":9330.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398