کمترین: 
301.3
بیشترین: 
301.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
301.3
زمان: 
9/7 09:10
قیمت دینار عراق امروز 7 آذر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 7 آذر 1396 , 301.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/07 09:10","price":301.3}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398