کمترین: 
967.8
بیشترین: 
967.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
967.8
زمان: 
9/7 09:10
قیمت ریال قطر امروز 7 آذر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 7 آذر 1396 , 967.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/07 09:10","price":967.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398