کمترین: 
939.8
بیشترین: 
939.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
939.8
زمان: 
9/7 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 7 آذر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 7 آذر 1396 , 939.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/07 09:10","price":939.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398