کمترین: 
11685.3
بیشترین: 
11685.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11685.3
زمان: 
9/7 09:10
قیمت دینار کویت امروز 7 آذر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 7 آذر 1396 , 11685.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/07 09:10","price":11685.3}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398