کمترین: 
432.4
بیشترین: 
432.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
432.4
زمان: 
9/7 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 7 آذر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 7 آذر 1396 , 432.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/07 09:10","price":432.4}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398