کمترین: 
51.2
بیشترین: 
51.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
51.2
زمان: 
9/7 09:10
قیمت افغانی امروز 7 آذر 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 7 آذر 1396 , 51.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/07 09:10","price":51.2}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398