کمترین: 
3169.1
بیشترین: 
3169.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3169.1
زمان: 
9/7 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 7 آذر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 7 آذر 1396 , 3169.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/07 09:10","price":3169.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398