کمترین: 
4698.1
بیشترین: 
4698.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4698.1
زمان: 
9/7 09:10
قیمت پوند امروز 7 آذر 1396
قیمت پونددر تاریخ 7 آذر 1396 , 4698.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/07 09:10","price":4698.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398