کمترین: 
4195.6
بیشترین: 
4195.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4195.6
زمان: 
9/7 09:10
قیمت یورو امروز 7 آذر 1396
قیمت یورودر تاریخ 7 آذر 1396 , 4195.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/07 09:10","price":4195.6}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398