کمترین: 
3524
بیشترین: 
3524
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3524
زمان: 
9/7 09:10
قیمت دلار امروز 7 آذر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 7 آذر 1396 , 3524 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/07 09:10","price":3524}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398