کمترین: 
460.42
بیشترین: 
467.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
464.9
زمان: 
9/7 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 7 آذر 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 7 آذر 1396 , 464.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/07 00:00","price":464.29},{"date":"1396/09/07 00:30","price":465},{"date":"1396/09/07 01:00","price":463.06},{"date":"1396/09/07 01:30","price":465},{"date":"1396/09/07 02:00","price":467},{"date":"1396/09/07 03:00","price":463},{"date":"1396/09/07 03:30","price":463.35},{"date":"1396/09/07 04:30","price":463},{"date":"1396/09/07 05:00","price":463.99},{"date":"1396/09/07 06:00","price":462.6},{"date":"1396/09/07 07:30","price":462.56},{"date":"1396/09/07 08:30","price":467.14},{"date":"1396/09/07 09:00","price":465.5},{"date":"1396/09/07 09:30","price":466.5},{"date":"1396/09/07 12:00","price":467.6},{"date":"1396/09/07 12:30","price":465},{"date":"1396/09/07 13:00","price":467.47},{"date":"1396/09/07 14:00","price":464.64},{"date":"1396/09/07 15:30","price":464},{"date":"1396/09/07 16:00","price":464.22},{"date":"1396/09/07 16:30","price":460.42},{"date":"1396/09/07 18:00","price":464},{"date":"1396/09/07 18:30","price":466.78},{"date":"1396/09/07 19:30","price":463.66},{"date":"1396/09/07 20:00","price":463},{"date":"1396/09/07 21:00","price":466.5},{"date":"1396/09/07 21:30","price":466},{"date":"1396/09/07 22:00","price":463},{"date":"1396/09/07 22:30","price":465},{"date":"1396/09/07 23:00","price":464.9}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398