کمترین: 
37.3
بیشترین: 
37.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
37.3
زمان: 
9/6 12:20
قیمت ین ژاپن امروز 6 آذر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 6 آذر 1396 , 37.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/06 12:20","price":37.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398