کمترین: 
562.88
بیشترین: 
568.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
567.25
زمان: 
9/6 23:32
قیمت گازوئیل امروز 6 آذر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 6 آذر 1396 , 567.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/06 05:00","price":567.5},{"date":"1396/09/06 05:32","price":567.25},{"date":"1396/09/06 06:00","price":567.88},{"date":"1396/09/06 06:32","price":566.88},{"date":"1396/09/06 07:00","price":567.38},{"date":"1396/09/06 07:32","price":567.75},{"date":"1396/09/06 08:00","price":567.63},{"date":"1396/09/06 08:32","price":567.75},{"date":"1396/09/06 09:08","price":567.63},{"date":"1396/09/06 10:32","price":566.75},{"date":"1396/09/06 11:08","price":567.13},{"date":"1396/09/06 11:32","price":566.88},{"date":"1396/09/06 12:08","price":567.13},{"date":"1396/09/06 13:08","price":567.88},{"date":"1396/09/06 13:32","price":568.13},{"date":"1396/09/06 14:08","price":566.88},{"date":"1396/09/06 14:32","price":567.38},{"date":"1396/09/06 15:08","price":565.88},{"date":"1396/09/06 15:32","price":565.38},{"date":"1396/09/06 16:00","price":564.38},{"date":"1396/09/06 16:32","price":563.88},{"date":"1396/09/06 17:00","price":564.88},{"date":"1396/09/06 17:32","price":566.5},{"date":"1396/09/06 18:00","price":567.38},{"date":"1396/09/06 18:32","price":564.38},{"date":"1396/09/06 19:00","price":562.88},{"date":"1396/09/06 19:32","price":565.88},{"date":"1396/09/06 20:00","price":563.75},{"date":"1396/09/06 20:32","price":565.13},{"date":"1396/09/06 21:08","price":566.88},{"date":"1396/09/06 22:00","price":567.38},{"date":"1396/09/06 22:32","price":568.38},{"date":"1396/09/06 23:32","price":567.25}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398