کمترین: 
447
بیشترین: 
477
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
467.36
زمان: 
9/6 20:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 6 آذر 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 6 آذر 1396 , 467.36 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/06 00:30","price":447},{"date":"1396/09/06 01:00","price":449.5},{"date":"1396/09/06 01:30","price":454},{"date":"1396/09/06 02:00","price":458},{"date":"1396/09/06 02:30","price":457},{"date":"1396/09/06 03:00","price":458.8},{"date":"1396/09/06 03:30","price":458},{"date":"1396/09/06 06:00","price":455.63},{"date":"1396/09/06 06:30","price":456.77},{"date":"1396/09/06 07:00","price":457.08},{"date":"1396/09/06 09:00","price":464.91},{"date":"1396/09/06 09:30","price":467.5},{"date":"1396/09/06 10:00","price":473.08},{"date":"1396/09/06 10:30","price":476.5},{"date":"1396/09/06 12:00","price":475.9},{"date":"1396/09/06 12:30","price":477},{"date":"1396/09/06 13:00","price":473},{"date":"1396/09/06 13:30","price":464.1},{"date":"1396/09/06 15:00","price":464.34},{"date":"1396/09/06 15:30","price":466},{"date":"1396/09/06 16:30","price":467.75},{"date":"1396/09/06 17:00","price":467.1},{"date":"1396/09/06 17:30","price":467.12},{"date":"1396/09/06 18:00","price":468},{"date":"1396/09/06 18:30","price":469.85},{"date":"1396/09/06 19:00","price":469.2},{"date":"1396/09/06 20:00","price":468.2},{"date":"1396/09/06 20:30","price":467.36}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398