کمترین: 
2.916
بیشترین: 
2.916
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.916
زمان: 
9/5 15:32
قیمت گاز طبیعی امروز 5 آذر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 5 آذر 1396 , 2.916 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/05 15:32","price":2.916}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398