کمترین: 
1.7809
بیشترین: 
1.7809
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7809
زمان: 
9/5 15:32
قیمت بنزین امروز 5 آذر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 5 آذر 1396 , 1.7809 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/05 15:32","price":1.7809}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398