کمترین: 
1.9555
بیشترین: 
1.9555
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9555
زمان: 
9/5 15:32
قیمت نفت کوره امروز 5 آذر 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 5 آذر 1396 , 1.9555 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/05 15:32","price":1.9555}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398